کنتور ریپورت پرینتر

نحوه مشاهده تعداد برگ پرینت شده توسط پرینتر

Hp P1005, hp P1006, hp P1102, hp P1102w, hp 1018, hp 1020, hp 1132, windows XP

ابتدا از منوی استارت، گزینه Printer and Faxes را انتخاب کنید. سپس بر روی مدل پرینتر خود کلیک راست کرده  properties  انتخاب کنید. سپس در سربرگ advanced گزینه ی printing defult را کلیک کنید. سپس basics را انتخاب کنید. در بخش about  گزینه ی count pages کنتور ریپورت پرینتر شماست می باشد.

 

Hp1320, hp 2035, hp 1160, hp 2014, hp 2015, hp 2015D, hp 1022, hp 1010, hp 1012, hp 1015

در حالت آماده به کار (زمانی که چراغ سبز روشن است) دکمه سبزرنگ را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. قسمت count گزینه ی totalpage print در برگه ی پرینت شده، کنتور ریپورت پرینتر شماست.

 

Hp 3055, Hp 3052

دوبار دکمه منو را فشار دهید. در این هنگام گزینه ی Report مشاهده می شود. سپس دکمه enter را فشار دهید، فلش راست را ۴ بار فشار دهید و گزینه ی usage page را انتخاب کنید. در قسمت Engine print گزینه ی Total pages printed  کنتور ریپورت پرینتر شماست.

Hp 1200, hp 1100

در حالت آماده به کار (زمانی که چراغ سبز روشن است) دکمه ی شیشه ای روی پرینتر را فشار دهید. در برگه ی پرینت شده، قسمت Page counts  گزینه ی total pages printed  کنتور ریپورت پرینتر شماست.

Hp 1300, hp 1150

در حالت آماده به کار (زمانی که چراغ سبز روشن است) دکمه شیشه ای روی پرینتر را ۵ ثانیه نگه دارید. در برگه ی پرینت شده، قسمت page counts گزینه ی total page printed  کنتور ریپورت پرینتر شماست.

hp 2055, hp 2055D

در حالت آماده به کار (زمانی که چراغ سبز روشن است) دکمه ok را دوبار فشار دهید و سپس دکمه ی فلش پایین را بزنید و سپس مجددا دکمه ok را فشار دهید. در این هنگام، برگه ای حاوی برخی اطلاعات پرینت می شود. در برگه پرینت گرفته شده، قسمت page counts گزینه ی total pages print کنتور ریپورت پرینتر شماست.

Hp 3030, hp 3020

اگر دکمه menu را ۴ بار بزنید، گزینه Report  را مشاهده خواهید کرد. در این هنگام، دکمه ی enter را فشار دهید و سپس فلش چپ را ۴ بار بزنید. به گزینه ی Usage page خواهید رسید. در قسمت print engine گزینه total page printed کنتور ریپورت پرینتر شماست.

Hp 1566, hp 1606

در این مدل از پرینتر، میبایست دکمه go را چند ثانیه نگه دارید تا لامپ Ready چشمک زن شود و پس از چشمک زن شدن این لامپ، دکمه را رها کنید.

Hp Laserjet pro 400, M401dn

دکمه home (خانه) را فشار دهید و سپس گزینه ی settings را انتخاب نمایید و سپس select report و بعد configuration report  را انتخاب و ok کنید.

Hp 1102w

دکمه کنسل که با علامت ضربدر مشخص شده را تا زمانیکه که ready چشمک زن شود (تقریبا ۵ ثانیه) نگه دارید و سپس رها کنید.