فکس

ابزاری است که با آن از نوشته ها یا تصاویر روی کاغذ، داده های الکترونیکی گرفته می شود و آن داده ها از طریق خط تلفن، از یک نقطه به نقطه دیگر ارسال می شود تا با استفاده از دستگاه دورنگار دیگری چاپ شود. فکس های موجود سه نوعند. فکس حرارتی ، فکس کاربنی و فکس لیزری.

فکس حرارتی

تا چند سال پیش از این نوع فکس استفاده می شد که در آن از کاغذ رول استفاده می کردند. اما بدلیل پاک شدن مطالب درج شده و گیر کردن بسیار زیاد کاغذ و همچنین سرعت پایین در ارسال و دریافت و از همه مهتر کیفیت پایین چاپ، این دسته از فکسها از بازار کنار رفته و فکس های کاربنی وارد بازار شدند. البته قابل ذکر است مواد مصرفی این دسته از فکس ها رول حرارتی نام دارد.

فکس

فکس کاربنی

نسل بعدی فکس ها، فیلم کاربنی هستند که بعد از فکس حرارتی وارد بازار شدند. با اینکه جهت ماندگاری بیشتر متون از کاغذ معمولی استفاده می شود، ولی باز هم از کیفیت و سرعت پایینی برخوردار است. مواد مصرفی این فکس ها استفاده کاربن نامیده می شود.

فکس

فکس لیزری

فکس های لیزری نسبت به دو دستگاه قبلی سرعت و کیفیت بالاتری دارند. مواد مصرفی آنها به نام کارتریج تونر شناخته می شود. می توان گفت این مدل دستگاهها در بازار روز ماشینهای اداری رایج ترند.

فکس